Irklar

 İnsanlık ve Dünya Gücü


2258 yılını yaşayan insanlık, oldukça gelişmiş ve uzaya açılmış güçlü bir ırktır. Bu zaman zarfı boyunca pek çok dünya dışı uygarlığı ve bu uygarlıkların başka uygarlıklarla giriştikleri mücadeleleri keşfetmiştir. Uzay, pek çok ırkın birbiriyle mücadele ettiği bir savaş alanından farksızdır. Dünya da, bu manzara içerisinde kendi çıkarları doğrultusunda bir strateji izlemek durumunda kalmıştır. Her ne kadar gelişmiş bir uygarlık izlenimi verse de, kendi içerisinde yaşadığı siyasi, toplumsal ve ekonomik buhranlarla pençeleşmektedir.

Tüm bunlar yaşanırken, Dünya-Minbari savaşının patlak vermesi ve Minbarilerin, savaşı kazanmak üzereyken ansızın savaşı sona erdirmesi hala sırrını korumakta ve kafaları karıştırmaktadır. Dünya gücü, büyük kayıpların yaşanmasına yol açan böylesi bir savaşın tekrar vuku bulmaması ve tüm ırkların burada diplomatik ilişkiler geliştirerek barış ortamının muhafaza edilebilmesi için  Babylon adı verilen çok türlü bir istasyon projesine girişmiştir. Fakat 1.2. ve 3. istasyonlar durumdan rahatsız olan güçlerce imha edilmiş, 4. istasyon ise gizemli bir şekilde sırra kadem basmıştır. Ama Dünya Gücü kararlılığını göstermek amacıyla kısa sürede Babylon 5 üssünü inşaa ederek faaliyete sokmaktan çekinmemiştir. Dizi boyunca tüm yaşanılan maceralar işte bu üsde gerçekleşmektedir. İnsanlar, barışın korunup-kollanması gereken narin bir manzara olduğunun ve küçük bir kıvılcımla yok edilebileceğinin farkındadır. Bu nedenle atılan her hamle derinlemesine bir düşünceyi gerektirmektedir.


Vorlon Irkı


Dizinin ilerleyen sezonlarına değin hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinemeyen bir Babylon 5 ırkıdır. Hatta o kadar ki şu ana kadar gerçek görüntüsünde bir Vorlon gören kimse yoktur. Çünkü vorlonlar kendi biyolojilerine uygun bir kıyafetin içinde durmaktadırlar. Onların bölgesine giden hiçbir gemiden ise şimdiye kadar haber alınamamıştır.

Tüm bunların yanısıra, Shadows adı verilen bir türle mücadele halinde olduklarını görürüz. Vorlonlar, Babylon 5 evreninin en güçlü ırklarından biridir.. Milyonlarca yıldır uzayda dolaşan, yükselerek  fiziksel bedenlerini geride bırakmış bir ırktır. Zamanlarını bir ırkın gelişmesinde düzen mi yoksa kaos mu daha önemlidir sorusu üzerinden Shadow ırkıyla birbirlerini yiyerek ve genç ırkları bu kavgada satranç taşları gibi kullanarak geçirirler. Kapalı, allengirli konuşma hususunda sanatkardırlar.


Narn Irkı


İntikam duygusu ve kini hat safhada olan sömürülmüş bir ırktır. Zamanında kendilerini esir edip türlü ayak işlerine süren Centauri'lere baş kaldırmış ve özgürlük mücadelesi sebebiyle bu ırkla savaş halindedirler. Centauri'ler "biz Narnlar'a teknoloji ve medeniyet götürerek seviyelerini yükselttik" deseler de Narn gururlu ve savaşçı bir ırktır. Metodları saldırgan ve zaman zaman zararlı olsa da ırklar arası kaotik manzara içerisinde bir şekilde tutunmaya çalışırlar.


Centauri Irkı

Ayak oyunları ve entrikalarıyla ünlü bir ırktır. Muhtemelen memleketleri olan yıldız sistemiyle anılmaktadırlar. Narn adlı savaşçı ve onurlu ırkın dünyalarını istila ederek uzun zaman boyunca onları boyundurukları altında tutmuşlardır. Bu nedenle daha sonra özgürlüklerini kazanmış olan Narn ile aralarında her daim soğuk rüzgarlar esmekte ve hemen hemen hiçbir konuda anlaşamamaktırlar. 

Erkeklerinin saçları yelpaze şeklinde olup, dişileri ise keldir. Erkekler birden fazla kadın ile evlenebilirler. Babylon 5 evreninde dünyalılarla temas kuran ilk uzaylı ırk olmuşlardır.


 Minbari Irkı

Saçsız ve humanoidtirler. Kafalarının yan tarafında; kulaklarınIN üzerinden kafanın arkasına kadar giden bir kemik bulunur.  Kafalarındaki bu kemiksel yapı doğum sırasında yoktur, ergenlik döneminde oluşur.   Kast sistemine dayalı bir toplumları vardır. Din adamı, işçi ve savaşçı sınıfı olmak üzere
üç ayrı kastın oluşturduğu minbariler bu kastların üçer öndegelen üyesinin katılımıyla oluşan bir konsey tarafından yönetilirler. Dünya ile son derece yıkıcı bir savaşa girişmişler; ama savaşı kazanmak üzerelerken  ansızın geri çekilmeyi yeğlemişlerdir. Onların bu tumunun ardında ne olduğu merak konusu ve tartışmaya açıktır.


Shadows (Gölgeler) Irkı

Vorlonlar'ın azılı düşmanlarından olan bir ırktır. Dizinin ilerleyen sezonlarında Vorlonlar'la gerçekleştirdikleri uzun soluklu mücadele izleyenleri koltuklarına mıhlayacaktır. Oldukça gelişmiş bir tür olup, kendilerine özgü savaş gemileriyle ünlüdürler. Görünmez olabilme yetenekleri, onlara iyice tehlikeli bir hale getirmektedir. Dizinin başlarında kendileriyle ilgili parça parça bilgiler verilse de, izleyiciye tamamen tanıtılmazlar. Bu gizemli durum kendilerine yönelik merakı iyice kamçılar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder